Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AJUT PER A TREBALLADORS PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

El Departament de Treball, Afers Socials i Família ha aprovat la Resolució TSF/916/2020 de convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics.

Aquest ajut és de 200 € per família i els beneficiaris han de tenir els següents requisits:

- Ésser major de 18 anys.

- Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya

- Ser treballador o treballadora per compte aliè i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació,  o bé haver-li estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 o ser treballador o treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

- Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

- Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

- La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.

La sol·licitud s'ha de presentar per internet a partir d'avui i un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits d'accés, en el termini de set dies hàbils a comptar des de la presentació de la sol·licitud, es dictarà resolució d'atorgament o denegació de fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària i, en el termini de set dies hàbils a comptar des de l'emissió de la resolució, es procedirà al seu abonament mitjançant transferència bancària. 

Galeria d'imatges

Document Actions