Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Es convoca la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el dijous 17 de setembre de 2020, a les 20:30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

 ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR: 3/2020.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N TRIMESTRE DE L’ANY 2020.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL 2N TRIMESTRE DE L’ANY 2020.

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3-20.

 

 1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD ADOPTAT PER L’ASSAMBLEA GENERAL DE LA MCI EN LA SESSIÓ DE 25 DE MAIG DE 2019.

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI DE RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DE L’ALCALDE.

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS 2021.

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE BARBENS RELATIU AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS.

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE BARBENS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE BARBENS, REFERENT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS ESTABLERTS AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019; AMB PRÒRROGA VIGENT PER A L’ANUALITAT 2020.

 

 1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET D’ALCADIA D’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (2021-2023)

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA DESPESA PLURIANUAL.

 

 1. MOCIÓ D’INCLUSIÓ: PROPOSTA PER BARBENS: BARBENS.CAT

 

 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.

 

 1. INFORMES D’ALCALDIA.

 

 1. TORN OBERT DE PARAULES

Fitxers adjunts

Document Actions