25° / 13° Muy nuboso con tormenta

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS . 4t TRIMESTRE

Informació relativa al Període Mig de Pagament de l’Ajuntament de Barbens a proveïdors

DIMECRES 30 GENER 2019

D'acord amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 6 del RD 635/2014 de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en el termes previstos pel RD  635/2014 de 25 de juliol.

Document Actions