El Castell

El Castell

El castell de la qual va ser la comanda templera de Barbens està situat a l’extrem oriental de la vila. Va ser construït en territori pla, al costat d’un reguer. Aquest assentament condicionà el desenvolupament urbà del poble, de manera que en el plànol actual de la població podem apreciar les etapes d’eixamplament urbà de la vila a partir del nucli de la fortalesa medieval.

El castells de Barbens, tant pel lloc on es construït -en la plana urgellenca- com per l’estructura de la fortificació, és un típic convent rural del mateix tipus que les comandes franceses. El castell fou un edifici agrari fortificat, car l’època obligava a prevenir de la defensa, proveït de personal per administrar i explorar un territori relativament important que es va ser concentrant amb el temps. Sembla que des dels primers temps hom anà construint cases adossades als murs del castell, fins a arribar a ser nucli de població. Més tard fou construït un ample cos murallat per protegir la novella població. És, doncs, un exemple de convent temple que, com tants d’altres, ha donat origen a un poble.

El Castell_01.jpg     El Castell_02.jpg

Document Actions