Llindes

Llindes

LLINDA_ENT_PRINCIPAL_CASTELL.jpg

A la dovella central de la llinda, i presidint la porta d’accés al castell hi ha l’escut del comanador Manuel de Montoliu. És un excel·lent relleu en bon estat de conservació que esdevé una de les obres d’art més notables del castell. L’escut és de forma rodona, sota una corona en què alternen amb florons tres perles posades en forma del vèrtex d’un triangle. Un gran cordó envolta tota l’obra, del qual penja la creu de Malta, que està sostingut per dos lleons rampants tornats un contra l’altre, però que tenen el cap mirant cap a fora i amb una expressió no massa fera. L’escut pròpiament dit està tallat en tres parts; al cap hi ha la creu de l’Hospital, al centre hi ha quatre pals; al peu hi ha al mig un escut petit que té a la seva dreta un montfloré, que sembla fer al·lusió a Montoliu, mentre a la seva esquerra hi ha tres faixes; a la banda dreta del peu hi ha un braç amb armadura que esgrimeix una espasa petita, mentre que a l’esquerra hi ha tres torricons en disposició triangular. Entre el cordó i l’escut hi ha decoració vegetal. Evidentment la data que hi ha a la mateixa dovella permet la seva cronologia: 1753, i estilísticament és una obra clarament barroca.

ESCUT_LLINDA_ENT_PRINCIPAL.jpg

Llinda epigrafiada de la porta principal del castell de Barbens datada del 1753.

I transcripció:

Augustus Dominus Ilustrissimus Domus Dei Frater Emmanuel de Montoliu et de Buxadors. Sacrae et militaris religionis divi loannis lerosolymitanen et Sanctilacobi: Comendator huius Comendae de Barbens, et Dux custodiarum realium et co. castellum hoc restauravit Anno domini 1753.

Amb la traducció:

L’August Senyor Il·lustríssim en la casa de Déu Fra Fermà Manuel de Montoliu i de Buxadors, de la sagrada i militar religió del diví Joan de Jerusalem i de Sant Jaume: comanador d’aquesta comanda de Barbens i cap dels guàrdies reials i companyia. Va restaurar aquest castell, en l’any del senyor 1753.

Document Actions